Kezdőlap

Bekényi Benedek (16. sz.): humanista. Itáliában és Bécsben tanult: Werbőczi István familiárisa volt. 1505-ben kancelláriai titkár, 1524-ben nádori ítélőmester. 1514-ben latin verseit Janus Pannonius tíz elégiájával együtt adta ki. – Irod. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség megoszlása (Bp., 1935); Kardos Tibor: A magyarországi humanizmus kora (Bp., 1955).