Kezdőlap

Békési Andor, 1938-ig Panyik (Ócsa, 1910. febr. 17.Ócsa, 1989. márc. 1.): ref. lelkész, Kálvin-kutató. Bp.-en (1928-1932), Montpellier-ben (1931), Bonnban (1932), majd az USA-ban (Princetonban és Philadelphiában 1932-1938) teológiát tanult, ahol újszövetségi tudományokból (1936), és keleti nyelvészetből doktorátust szerzett. Az 1938-39. tanévben a bp.-i Teol. Akad.-n tanított, majd Bp.-en vallásoktató, 1945-től 1983-ban történt nyugdíjazásáig Ócsán lelkipásztor. 1956-ban részt vett a Ref. Megújulási Mozgalom tevékenységében, amiért 1957. márc. 6-tól 29-ig a Gyűjtőfogházban vizsgálati fogságban volt. Cikkei, tanulmányai hazai és külföldi egyházi folyóiratokban jelemek meg. Részt vett a Jubileumi Kommentár munkálataiban, szerk. az Evangéliumi Kálvinizmus c. könyvsorozatot, és (másokkal) a Hirdesd az Igét… kézikönyvet (1980). – F. m. Csendesedjetek el... (Bp., 1943); A felemás Biblia... (Bp., 1943); Isten embere a viharban (Bp., 1943); Isten országa és mi (Bp., 1943); Aki győz… (Bp., 1944, 1990); A Szentlélekről szóló tanítás (Bp., 1979); Kicsoda az ember? … (Bp., 1981); Kálvin a Szentlélekről (Bp., 1985); Kálvin a sákramentumokról (Bp., 1987); Kálvin János: Tanítás a keresztyén vallásra, 1559 (ford., Bp., 1986). – Irod. Elhunyt B. A. (Reformátusok Lapja, 1989. 11. sz.); Szabó László: Emlékezés B. A.-ra, 1910-1989 (Ref. Egyh. 1989. 6. sz.).