Kezdőlap

Békessi Márk (Nagykanizsa, 1824. dec. 24.? ): újságíró. A pesti egy.-en bölcsészeti, a zágrábi ak.-n jogi tanulmányokat folytatott. 1847-ben mint jurátus részt vett a pozsonyi egy.-i fiatalság mozgalmaiban. A szabadságharcban mint honvéd hadnagy vett részt. A világosi fegyverletétel után fogságba került, de megszökött és Pesten rejtőzött. 1852-ben olaszo.-i utat tett, 1857-ben Kolozsvárott a Magyar Futár c. lapot szerk. 1863-ban Nagyszebenbe költözött; 1866-ban Pestre ment s ott folytatott újságírói tevékenységet. 1867 végén visszatért Nagyszebenbe, ahol 1887-ben átvette a Hermannstädter Zeitung szerkesztését.