Kezdőlap

Békessy Imre (Németkeresztúr, 1887. okt. 13.Bp., 1951 márc. 15.): újságíró. Hans Habe író apja. Pályáját a bp.-i polgári baloldali sajtóban kezdte. 1919-ben A Munka c. kőnyomatos újság szerk.-je. 1920 máj.-ban elfogták, de megszökött és Bécsbe menekült. Itt a húszas években hatalmas lapkonszern urává lett. Alapító tulajdonos-főszerk.-je a Die Stunde c. napilapnak. Ebben jelent meg a frankhamisítás és a mögötte álló erők első külföldi leleplezése, éppúgy, mint Gömbös Gyula kapcsolataié a müncheni Barna Házzal (Braunes Haus). Lapjánál a hazai fehérterrort ismertető emigráns újságírókat is foglalkoztatott. Övé volt többek között a Die Bühne, a Die Börse és a Der Warenmarkt c. gazdasági lap. 1927-ben Párizsba költözött, majd hazatért Bp.-re. Itt az Újságban megjelenő cikkei a szélsőjobboldali sajtó céltáblájává tették. 1939 tavaszán Amerikába menekült, Az Ember c. hetilap cikkírója, majd a Szabadság c. clevelandi m. napilap főmunkatársa volt. Közben az amerikai hírszerző szolgálat referenseként a II. világháború mikrofilmen kijuttatott mo.-i sajtóanyagáról szerk. tájékoztatót, majd m. segélymozgalmat szervezett. Ekkor s ott jelent meg angol nyelven Barabbas c. Hitlert perszifláló regénye is. 1945 után hazatért, a Magyar Újságírók Orsz. Szövetsége Emigrált, Deportált, Internált Csoportjának tiszteleti tagjává választották. 1949-ben letartóztatták: a börtönben halt meg. Dokumentum értékűek A toll mártírjai (Bp., 1945) és a Levelek Hatvany Lajoshoz (Bp., 1967) c. kötetekben közölt írásai.