Kezdőlap

Béky Zoltán (Hernádszentandrás, 1903. jún. 21.Washington, 1978. nov. 26.): reformátuslelkész, az amerikai magyar református egyház püspöke. A sárospataki kollégium és 1927-ben a ref. teológiai ak. elvégzése után az USA-ban fejezte be tanulmányait. Teológiai doktor, 1948-tól t. teológiai tanára a sárospataki ref. teológiai ak.-nak. 1939-től az amerikai szabad m. ref. egyház esperese, 1954-től főesperese, 1958-74-ben püspöke volt. 1944-től a Bethlen-árvaház és aggok háza ig.-ja. A trentoni m. ref. egyház lelkésze volt még mint püspök is. A ref. egyházak világszövétségének alelnöke, 1961-től tagja az egyházak nemzeti zsinata és világzsinata főtanácsának. 1956-tól alelnöke, 1964-től elnöke az Amerikai Magy. Ref. Szövetségnek, 1965-től az Amerikai Magy. Szövetség ig. tanácsának is. Főszerk.-je a Magyar Egyház (Magyar Church) címmel Carteret-ben 1922 óta megjelenő havi folyóiratnak, az amerikai m. ref. egyház hitbuzgalmi orgánumának. -M. Theológiai tanulmányok Kálvin Jánosról. Kálvin és a mai magyarországi theológiai gondolkodás (Washington, 1936, 1959); Bethlen Gábor vallásos személyisége (Washington, 1959); Az Amerikai Magyar Református Egyesület történetének főbb eseményei 1896-1966., 1966-1970 (I-II. Ligonier, 1970); „Beh régen vérzel szegény magyar… ” Prédikációk, hazafias beszédek, előadások és gyászbeszédek (Ligonier, 1975).