Kezdőlap

Béla, III. (11481196. ápr. 23.): 1172 től 1196-ig király. II. Géza kir. másodszülött fia, két házasságából (I. Châtillon Anna, 2. Margit francia hercegnő) három fiú (Imre, András és egy ismeretlen) és két leány született. 1163-ban bátyja, III. István és Mánuel bizánci császár közti megegyezés értelmében ~ a bizánci udvarba került. Mánuel utódjának jelölte. 1166-ban és 1167- ben Mánuel oldalán harcolt III. István ellen. Amikor 1169-ben Mánuelnek fia született, örökösödési joga megszűnt, eljegyzését felbontották és a császárné féltestvérét vette feleségül. 1172-ben, III. István halála után foglalta el a m. trónt. A pápa hozzájárulásával 1173. jan. 18-án a kalocsai érsek koronázta meg. A hazatértekor vele szemben bizalmatlan főpapokat, köztük Lukács esztergomi érseket is következetes pápabarát politikájával hamarosan maga mellé állította. Uralma elején öccse, Géza herceg fellázadt ellene, de börtönbe került. ~ Bizánccal Mánuel haláláig (1180) szövetségben állt, majd sikertelenül megkísérelte a császári trón elfoglalását. Mánuel halála után megszállta Dalmáciát, 1180-82-ben és 1191-ben a dalmát városokért folytatott hadjáratot Velence ellen s a városokkal elismertette Mo. fennhatóságát. Az 1187-ben hozzá menekült Vlagyimir fejedelem megsegítése és az orosz szkizmatikusok elleni harc címén 1188-ban elfoglalta Halicsot, ezt a hódítását hamar kénytelen volt feladni. 1189-ben Barbarossa Frigyes keresztes hadának átvonulásakor szabadon engedte öccsét, Géza herceget, aki csatlakozott a keresztesekhez. Uralma idején erősen fejlődtek a nyugati, főleg francia-m. politikai, egyházi és kulturális kapcsolatok (Anonymus Gestája), 1192-ben az ő szorgalmazására avatták szentté I. László királyt. Nagy birtokadományokat tett, s a feudális nagyurak hatalmát növelte néhány állandó udvari tisztség kiépítése is. Ugyanekkor a központi hatalom megerősödését szolgálta az állandó kir. kancellária szervezetének létrehozása. ~t Székesfehérváron temették el. 1848-ban felfedezett maradványait később a budai Mátyás-templomban helyezték el.