Kezdőlap

Béldi Pál (1622 körülIsztambul, 1679 vége): erdélyi főnemes. I. Rákóczi György udvarában nevelkedett, majd 1653-ban II. Rákóczi György főasztalnoka lett. 1655-ben háromszéki. főkapitány, 1657-ben a lengyelo.-i hadjáratban a lovasság parancsnoka. Az erdélyi sereggel együtt tatár fogságba esett, ahonnan 1661. júl.-ban szabadult. Apafi egyik legbizalmasabb tanácsosa volt. 1676-ban ellenségei bevádolták, hogy a fejedelem életére és trónjára tör. Ezért Apafi 1676. márc.-ban elfogatta és börtönbe vetette. Innen 1677. márc. 31-én kiszabadulva, Teleki Mihály ellen fegyveres támadást szervezett, ami azonban kudarcba fulladt. Ekkor Töröko.-ba menekült. A szultán Apafi kérésére elfogatta és a Héttoronyba záratta. Ott is halt meg. – Irod. Deák Farkas: Uzoni B. P. (Bp., 1887, Magy. Tört. Életr. 9:); Biró Vencel: B. P. felkelése (Századok, 1920). – Szi. Szigligeti Ede: B. P. (dráma, Pest, 1863.)