Kezdőlap

Belia György (Nagyszeben, 1923. dec. 2.Bp., 1982. márc. 12.): irodalomtörténész, műfordító. Pályafutását az OSZK Kézirattárában kezdte, Babits Mihály életművének feldolgozásával. 1957-től az MTA Irodalomtudományi Intézetének munkatársa, később az Európa Kiadó szerk.-je, majd a Szépirodalmi Könyvkiadó klasszikus csoportjának vezetője. Irodalmi múltunk számos értékes alkotása az ő közreműködése alapján került kiadásra. Kötetek sorát rendezte sajtó alá, a legkorszerűbb filológia követelménye színvonalán. Munkálatai alapozták meg Babits Mihály összes műveinek kiadását is. A Világirodalmi Lexikon főmunkatársa volt. – M. Babits Mihály tanulóévei (Bp., 1983).-Sajtó alá rendezte: Ady Endre válogatott levelei (Bp., 1956); Babits Juhász-Kosztolányi levelezése (Bp., 1959); Levelek Hatvany Lajoshoz (Bp., 1967); Babits Mihály: Könyvről-könyvre (Bp., 1973); Babits Mihály beszélgető füzetei (Bp., 1980). – Irod. Réz Pál: B. Gy. 1923-1982 (Irod. tört., 1982. 4. sz.); Vargha Kálmán: B. Gy. (1923-1982) (Irod. tört. Közl., 1982. 3. sz.); Pomogáts Béla: Nekrológ (Élet és Irod., 1982. 12. sz.); Illés Endre nekrológja (Tiszatáj, 1982. 6. sz.); Sőtér István: Nekrológ (Jelenkor, 1982. 6. sz.); Tarnai Andor: Nekrológ (Kritika, 1982. 11. sz.); Kenéz János: B. Gy. arcképéhez (Magy. Nemzet, 1982. máj. 4.).