Kezdőlap

Bellaagh Aladár (Pest, 1853, júl. 8.Bp., 1924. márc. 10.): irodalomtörténész. Az esztergomi papnevelő intézetben, majd a bp.-i egy.-en tanult. 1877-ben tanári oklevelet szerzett, s ettől fogva Sümegen, Körmöcbányán, Trencsénben, majd ismét Körmöcbányán működött mint középisk.-i tanár. Nyugalomba vonulása után, 1905-től Bp.-en élt. A szakfolyóiratokba irodalomtörténeti, nyelvészeti és pedagógiai cikkeket írt. Több régi m. író (Pázmány, Káldi, Faludi, Dugonics stb.) műveinek kiadását rendezte sajtó alá. – Irod. B. A. (nekrológ, Új Nemzedék 1924. márc. 24.)