Kezdőlap

Bélley Pál (Bp., 1925. febr. 18.Bp., 1976. ápr. 26.): könyvtáros, bibliográfus, újságíró. A bp.-i tudományegy. bölcsészkarán doktorátust szerzett 1948-ban, és még ebben az évben az OSZK kötelékébe lépett. 1953-tól osztályvezető. Először a nyomtatvány, később a bibliográfiai, 1958-tól a tájékoztatási osztályon dolgozott. Az általa indított Új bibliográfiai füzetek c. kiadvány a m. és külföldi művelődéstörténeti kapcsolatokat veszi számba: Miczkiewicz, Mozart, Schiller Magyarországon, Magyar kínai bibliográfia stb. Megindította a Magyar bibliográfiák bibliográfiája c. másodfokú könyvészetet, ennek első, az 1956–57-es időszakról számot adó füzetét Wendelin Líviával közösen szerkesztette. Az irodalomtudományi olvasóterem részére 2000 kötetes segédkönyvtárat állított fel és elkészítette ennek 7-8000 kötetes kibővítésének tervét. Tizenegy ex libris kiállítást rendezett az OSZK-ban, megszerkesztve ezek illusztrált katalógusát is. Tanulmányai a Magy. Könyvszlé-ben, Könyvtárosban, Könyvbarátban, Élet és Irodalomban jelentek meg. A rádiónak 1948 óta külső munkatársa volt, éveken át vezette a Kíváncsiak klubját. 1972. márc. 1-étől a Magyar Hírlap kulturális rovatának h. vezetője volt. – F. m. Die Bibliographie in den europäischen Ländern der holksdemokratie (Leipzig, 1960). – Irod. Somkuti Gabriella: B. P. (Könyvtáros, 1976); Lukácsy András: Ezernyi kérdőjel. Mindörökké kíváncsi (Magy. Hírlap, 1978. dec. 7.).