Kezdőlap

Bellosics Bálint (Rédics, 1867. okt. 10.Baja, 1916. jan. 15.): etnográfus, tanár. Polgári isk.-i, majd 1891-ben m: történelemszakos tanítóképző intézeti tanári képesítést nyert. 1892-től a bajai tanítóképző tanára, 1913-tól ig. ja. Haladó pedagógiai tevékenységének egyik tanújele volt az első népfőiskoláink sorában 1914-ben megnyílt bajaszentistváni, sükösdi „falugimnázium”. A m. néprajzi kérdések vizsgálatát a nemzetiségek (szlovén, vend, sokác, bunyevác) anyagának feldolgozásával párhuzamosan végezte. Az 1914-ben sajtóra kész Kis ethnographia c. néprajzi olvasókönyvének kéziratát a Néprajzi Múz. őrzi. – F: m. A zala- és vasmegyei vendek (Bp., 1896); Magyarországi adatok a nyári napforduló kérdéséhez (Ethnográfia, 1902); Bács-Bodrog vármegye népe. Magyarok. Bunyevácok (Bp., 1909). – Irod. B. B. (Ethnográfia, 1916.)