Kezdőlap

Belnay György Alajos (Trencsén vm., 1765Pozsony, 1809. okt. 26.): történetíró, akadémiai tanár, nyomdatulajdonos. 1788-ban a pécsi ak. bölcsészettanára, 1792-től haláláig a pozsonyi ak.-án történelmet tanított. Reflexiones (Pozsony, 1790) c. röpiratában a nemesi kiváltságokkal szemben a polgári törekvéseknek adott hangot. 1805-tól 1809-ig szerk. és kiadta az Ephemerides statistico politicae c. hírlapot. – M. Synopsis historiae imperii Romano Germanici (Pozsony, 1794); Historia litterarum bonarumque artium in Hungaria (Pozsony, 1796); Fragmenta ad historiam ecclesiasticam Hungariae (Pozsony, 1802-03); Historia Regni Hungariae... (Pozsony, 1804). – Irod. Decsy József: B. Gy. A. (Bp., 1932.)