Kezdőlap

Belohorszky Pál (Nyíregyháza, 1948. máj. 4.Bp., 1988. dec. 30.): irodalomtörténész, esszéíró, kritikus, a Magy. Televízió szerk.-je, ~ Ferenc irodalomtörténész fia. Egy.-i tanulmányait Debrecenben kezdte, majd Bp.-en folytatta. Az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) Bölcsészettudományi Karán m.-orosz szakon végzett (1971), bölcsészdoktori disszertációját (A romantika világképe) 1977-ben védte meg. 1972-től haláláig a Magy. Televízióban dolgozott, előbb előadó, majd filmszerkesztő. Portréfilmeket készített (Dénes Zsófia, Szentkuthy Miklós, Juhász Ferenc). 1976-79-ben a Kortárs c. folyóirat szerkesztőségi tagja volt. 1971-től jelentek meg tanulmányai (Filológiai Közlöny, Irodalomtörténet, Világosság, Magyar Filozófiai Szemle, Kortárs, Új Irás, Valóság, Életünk, Tiszatáj). A Tudományos Ismeretterjesztő Társ. (TIT) állandó irodalmi előadója volt. A Négykezes szavakban. Dialógus Kocsis Zoltán zongoraművésszel c. tanulmányát a Mozgó Világ közölte (1981. 6., 7. sz.). Irodalomtörténészi tevékenységét alapos elméleti felkészültség és biztos elemzőkészség jellemzi. – M. Ivan Bunyin valóságélményének modellje (tan., Bp., 1972); Madách és a bűntudat filozófiája (tan., Bp., 1973); A mulandóság lovagrendje (tan., műelemzések, Bp., 1982); King Kong gyermekei. Mai német elbeszélők (antológia, vál., sajtó alá rendezte, utószóval, Bp., 1983); Égő rózsamáglya (esszék, tan., Bp., 1987); A romantikus én-mítosz ontológiája (kézirat, a család birtokában). – Irod. Bata Imre: B. P. (Élet és Irod., 1982. márc. 9.); Iszlai Zoltán: B. P. A mulandóság lovagrendje (Magy. Hírlap, 1982. márc. 27.); Marx József: A romantikáról van szó. B. P. Égő rózsamáglya (Élet és Irod., 1988. ápr. 22.); Kész a leltár. B. P. halálára (Kelet-Magyarország, 1989. jan. 5.); – (kes): Elhunyt B. P. (Magy. Nemzet, 1989. jan. 4.); Antall István: Korai Búcsú B. P.-tól (Szabolcs-Szatmári Szle, 1989. 2. sz.); Sebeők János: Isten őrizzen, Paulus (Élet és Irod., 1989. jan. 13.); Fábián László: B. (Új Tükör, 1989. 3. sz.). – Szi. Tandori Dezső: A lovagrend (B. P.-nak) (vers, Új Írás, 1989. 2, sz.); Zvolszky Zita: Álmodban lassan... In Memoriam B. P. (vers, Új Tükör, 1989. 5. sz.); Kollár József Don Quijote üzenete. B. P. emlékére (vers, Magy. Nemzet, 1989. szept. 16.).