Kezdőlap

Bencz Boldizsár (Bácsföldvár, 1910. jan. 6.Mohács, 1949. aug. 29.): író, ~ Mihály bátyja. Gimn. tanulmányait Zentán, majd Szabadkán és Bp.-en végezte. Versei a húszas évek végén jelentek meg a vajdasági m. lapokban és folyóiratokban, a Naplóban és a Reggeli Újságban. 1933-ban a Kalangya szerkesztő bizottságának tagja, 1934-től Csuka Zoltánnal együtt szerk.-je. A harmincas évek elején Afrikában élt; Algírban, ottani élményei alapján írta az Afrikai menyasszony c. zenés daljátékot. Úti élményeit, verseit a Reggeli Újságban jelentette meg, legtöbbet 1934-ben és 1935-ben. Itt írta meg 1934 júl.-ában a Hotel Baxbaum c. regényét is. 1935-ben Szabadkán a Magyar Életet szerk., majd tisztviselő a bácsföldvári községházán. Legtöbb versét a Kalangyában, a Hídban és a Jugoszláviai Magyar Életben, elbeszéléseit az Akácok alatt c. vajdasági antológiában közölte. Önálló kötete nem jelent meg. – Irod. Majtényi Mihály: Szikra és hamu (Újvidék, 1963); Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története (1968).