Kezdőlap

Bencze Imre (Zalaegerszeg, 1904. máj. 5.Bp., 1980. szept. 16.): ügyvéd. 1926-ban szerzett jogi doktorátust a pécsi tudományegy.-en. 1927-ben bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1928-ban ügyvédi irodát nyitott Zalaegerszegen. 1934-től tagja a Független Kisgazdapártnak, a párt Zala m.-i pártügyésze. 1940-ben Bp.-re költözött, s itt folytatta ügyvédi tevékenységét. Bekapcsolódott a KALOT mozgalomba (Kerkai Jenő a felesége testvére volt), a szervezet ügyésze lett. 1942-43-ban katona. 1945. jún. 24-én beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe, 1945. nov. 4-től képviselő. 1945. aug. 20-tól 1947. szept. 12-ig az FKgP főügyésze és az Orsz. Intéző Bizottság tagja. A párt paraszti centrumának híve, Nagy Ferenc és Kovács Béla bizalmasa. Jelentős szerepe volt több tv. javaslat, így a köztársasági tv. javaslat kidolgozásában és elfogadtatásában. A Nagy Ferenc lemondása után hatalomra került baloldali pártvezetéssel egyre inkább szembekerült, s bár 1947. szept. 12-én a párt főügyészének h.-évé választották, a pártéletben egyre ritkábban vett részt, végül 1948. jún. 15-én mandátumáról lemondva kilépett a kisgazdapártból. 1952-ben kisgazdapárti múltja miatt rövid időre kizárták az ügyvédi kamarából. 1956 után nyugdíjba vonulásáig (1964) a 33. sz. Ügyvédi Munkaközösség vezetője. – Irod. Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947 (Bp., 1976).