Kezdőlap

Benczédi Gergely (Felsőbencéd, 1839. márc. 29.Kolozsvár, 1906. dec. 13.): tanár. Egy.-i tanulmányait Göttingenben és Londonban végezte, ahol természettani és természetrajzi tanulmányokkal foglalkozott. Londonban 48-as emigránsokkal került érintkezésbe. 1866-tól 1902-ig a kolozsvári unit. főgimn.-ban a természettudományi tárgyak tanára, közben 10 évig a főgimn. ig.-ja volt. A méterrendszert ő ismertette először a m. olvasóközönséggel. Alapos közlésekben foglalkozott a kolozsvári unit. főgimn. és az unit. egyház történetével. – M. A méterrendszer (Kolozsvár, 1870); A kolozsvári unitárius kollégium vázlatos története (Kolozsvár, 1901); Berde Mózsa életrajza (Bp., 1901).