Kezdőlap

Benczédi László (Rákospalota, 1929. jan. 21.Bp., 1986. dec. 20.): történész, a történelemtudomány kandidátusa (1975). Tanulmányait az Eötvös Kollégium tagjaként (1947-50) a bp.-i tudományegy. történelem-levéltár szakán 1947-52-ben végezte. 1952-53-ban a Hadtörténelmi Intézet levéltárosa, 1953-56-ban a Zrínyi Miklós Katonai Akad. tanára, 1956-57-ben levéltáros a Magy. Orsz. Levéltárban. 1958-ban a bp.-i Móricz Zsigmond Gimn. tanára 1958-60-ban a Magy. Történelmi Társ. tudományos munkatársa. 1960-tól az MTA Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, 1976-tól haláláig főmunkatársa, 1967-71-ben a M.-Német Történész Vegyesbizottság titkára volt. Elsősorban a XVII. század második felének m. politika- és társadalomtörténetével, különösen a kuruc mozgalmakkal foglalkozott. Történeti-publisztikai írásaiban történetszemléletünk vitás kérdéseit elemezte. – F. m. A hegyaljai kuruc felkelés 1697- ben (Bp., 1953); A magyar történelem az őskortól a szatmári békéig (Tankönyv a gimnáziumok II. osztálya számára, Bp., 1967); Szocialista hazafiság-szocialista történetszemlélet (Csatári Dániellel, Bp., 1967); A magyar rendi nemzettudat sajátosságai a XVI-XVII. században (Nemzetiség a feudalizmus korában, Bp., 1972); Rendiség, abszolutizmus és centralizáció a XVII. század végi Magyarországon 1664-1685 (Bp., 1980); Magyarország története 1526--1683 (társszerző, Bp., 1985). – Irod. Pach Zsigmond Pál: B. L. (Tört. Szle, 1986. 3-4. sz.).