Kezdőlap

Benczúr János (Losonc, 1817. máj. 29.Rimabrezó, 1852. júl. 12.): ügyvéd, jogi író. Az 1840-es években a Jelenkor c. lap belső munkatársa. 1848-ban Nyíregyháza város aljegyzője. A szabadságharc után bujdosott. Konzervatív szemléletű műveiben a feudális rendszer egyes intézményeivel (hitbizomány) és az egész megyei közigazgatással kapcsolatban igyekezett bizonyos korrekciókat bevezetni, ill. ezeknek segítségével a rendi intézményeket (követi utasítási rendszer stb.) megvédeni. – M. Alkotmányozás vagy vélemény a megyei s városi kérdések iránt (Pest, 1843); A magyarországi hitbizományok célszerű átváltoztatásáról (Pest, 1847); Ügyvédi viszonyok (Pest, 1847); A szabadság és társadalmi rend elméletei (Pest, 1848). – Irod. Kovács Mihály: Egy elfeledett politikai bölcselőről (Debreceni Szle, 1937).