Kezdőlap

Benczúr József, Bensur (Jeszenova, 1728. febr. 28.Pozsony, 1784. aug. 31.): publicista és történetíró. Külföldi egy.-eken tanult. 1755-től 1760-ig és 1771-76 között késmárki, 1760-71 között pozsonyi tanár ill. líceumi ig. volt. Kollár Ádám bécsi tudós körének tagja. Történeti-közjogi munkáival a dinasztia, a felvilágosult abszolutizmus mo.-i törekvéseit támasztotta alá, szemben a m. rendek törekvéseivel. Kéziratban maradt műve az: Institutiones juris publici Hungariae (1768). – M. Ungaria semper libera (Viennae, 1764); Commentatio juridicocritica de hereditario jure... domus Austriae in apost. Regn. Hungariae (Lipsiae, é. n., Eusebius Verinus álnéven); Jus publicum Hungariae (Viennae-Lipsiae, 1771); Jurium Hungariam... previae explicatio (Viennae, 1772. – németül és franciául is).