Kezdőlap

Bendefy László, Benda, Bendefy-Benda (Vasvár, 1904. aug. 17.Bp., 1977. aug. 13.): mérnök, geológus, geodéta, a föld- és ásványtani tudományok doktora (1972). A bp.-i műegy.-en 1928-ban általános mérnöki, a bp.-i tudományegy.-en 1929-ben geológus doktori diplomát szerzett. 1924–1929 között a szombathelyi Vas vm.-i múz. ásvány-, kőzet- és őslénytárának anyagát rendezte, és folytatta a korábban megszakadt baltavári őslénytani ásatást. 1928-tól a Pestmegyei Dunavölgyi Lecsapoló és Öntöző Társulat mérnökeként dolgozott; a MÁV kútszakértőjeként (1929) bevezette a kutak rendszeres vízszintmérését. 1931-ben a Háromszögelő Hivatal mérnöke lett. A Pénzügymin.-ban megszervezte a Jövedéki Mélykutatás kincstári bányászati ügyosztályt (1946), majd az Orsz. Felsőrendű Szintezés újjászervezése foglalkoztatta (1950–1958). A Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetnek tudományos főmunkatársa (1959–1971), nyugdíjazása után szaktanácsadója volt. 1958-ban megkapta a műszaki tudományok kandidátusa fokozatot. A Magyarhoni Földtani Társulat szakosztályi alelnöke, a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület t. örökös elnökségi tagja, a Geodéziai Bibliográfia főszerk.-je volt. Pályája kezdetén a földtan körébe vágó összefoglaló munkákat írt. Később a földmérés elméleti és gyakorlati kérdései foglalkoztatták. – Római tanulmányútja során a Vatikán levéltárában a középkor keleti magyarjaira vonatkozó adatok után kutatott. Foglalkozott történeti kérdésekkel, beleértve a tudomány, a technika, a földrajzi felfedezések, a hazai folyószabályozások stb. történetét. Számos tanulmánya jelent meg. Munkásságát Lázár-deák emlékéremmel (1971) és Pro Urbe emlékéremmel ismerték el. – F. m. A baltavári ásatások 70 éves története 1856–1926 (Szombathely, 1927); Az ismeretlen Julianus (Bp., 1936); Magna Hungaria és a Liber Censuum (Bp., 1943); Szintezési munkálatok Magyarországon 1820–1920 (Bp., 1958); A Balaton évszázados partvonalváltozásai (Bp., 1969); A magyar földmérés (1890–1920) (Bp., 1970); Mikoviny Sámuel megyei térképei (I-II., Bp., 1976). – Irod. Szalai Tibor: B. L. 70 éves (Földtani Közl., 1974.); Somogyi Sándor: B. L. (Földr. Közl., 1978. 2. sz.); B. L. (Földtani Közl., 1978. 4. sz.).