Kezdőlap

Bene Géza (Pest, 1855. júl.Anina, 1922. dec. S.): bányamérnök. Oklevelét a selmecbányai főisk.-n szerezte 1884-ben. Előbb az Osztrák-Magyar Vasúttársaság D-mo.-i birtokán volt bányamérnök, néhány évig a Vaskő és Dognácska vidéki vasércbányászatot vezette, majd haláláig az aninai szénbányászat főnöke volt. 1886-ban Belgium, Franciao. és Németo. szén- és rézbányáit, 1888-ban az erdélyi aranybányákat, 1900-ban a francia courrières-i nagy bányakatasztrófa színhelyét tanulmányozta. Értekezései bel- és külföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. – M. A kőszénbányákban fellépő gázkitörésekről (Bp., 1910). – Irod. Pauer János: A Selmeczbányai Magy. Kir.-i Bányászati és Erdészeti Akadémia története (Selmeczbánya, 1896).