Kezdőlap

Benedek Aladár, Náray Iván (Arad, 1843. szept. 20.Bp., 1915. nov. 30.): költő, író, szerkesztő. 1861-ben félbeszakította isk. tanulmányait, Pestre ment, hogy az irodalomnak éljen. 1866-ban adta ki első kötetét (Költemények, I-II, Pest). Az epedés óráiban (Pest, 1874) 35 versét Büttner Karolinához írta, akit ugyanez évben feleségül vett. Az irodalmi ellenzékhez tartozott, de mikor a hivatalos kritika megtámadta, elhallgatott. Szerkesztői munkája sem volt sikeres. Lefordította Dickens Nickleby Miklósát. Elfeledve halt meg. Szerk. az Új Világ (1869-70); Szépirodalmi Közlöny (1871); Papagáj (1871, Szőke Keselyű álnéven); Új Idők (1876); Csöndes órák (1878-79, Teodor álnéven) c. szépirodalmi és ismeretterjesztő lapokat. – Irod. Török Erzsébet: B. A. (Bp., 1932). – Szi. Krúdy Gyula: Vallomás (Bp., 1963).