Kezdőlap

Benedek Jenő (Fiume, 1908. febr. 28.Pozsony, 1966. nov. 24.): jogász. A bp.-i egy.-en 1931-ben szerzett jogi doktorátust. 1928-tól 1932-ig tagja az SZDP-nek. 1935-ben egységes ügyvédi-bírói vizsgát tett. 1936-tól 1943-ig újpesti ügyvéd. 1943-ban munkaszolgálatra hívták be, ahonnan 1944 végén megszökött. Debrecenben bekapcsolódott az Ideiglenes Nemzeti Kormány munkájába, részt vett a kiadott törvények és rendeletek kidolgozásában (igazolási eljárásról szóló rendelet, népbírósági rendelet, lakásrendelet stb.). 1957-ig a népjóléti, ill. 1951-től az egészségügyi min: ban működött, közben 1949-ben az Orsz. Hadigondozó Hivatal elnöke. 1957-től a Magyar Jogászszövetség főtitkára, 1962-64-ben egyben a Legfőbb Ügyészség főosztályvezetője is. A Magyar Jogászszövetség főtitkáraként több ízben képviselte a m. jogásztársadalmat külföldön és tevékenyen részt vett a Demokratikus Jogászok Szövetségének munkájában is. 1949-ben a debreceni egy.-en magántanári képesítést szerzett. A debreceni egy., majd az ELTE jogi karának meghívott előadója. Repülőszerencsétlenség áldozata lett.