Kezdőlap

Benedek Lajos (Sopron, 1804. júl 14.Graz, 1881. ápr. 27.): császári táborszernagy. 1846-ban alezredes, vezetésével verték le a krakkói felkelést. 1848-ban és 1849-ben tevékenyen részt vett az olasz és m. szabadságharc leverésében. 1854-ben lembergi hadosztályparancsnok lett. 1859-ben mint hadtestparancsnok harcolt Olaszo.-ban részt vett a solferinói csatában. 1860-ban Mo. főkormányzója. Az októberi diploma (1860. okt. 20.) után Velencébe helyezték. 1866-ban mint a császári hadsereg főparancsnoka a porosz-osztrák háborúban Königgrätznél döntő vereséget szenvedett. – Irod.. I. Schlichting: Moltke u. B. ... (Berlin, 1900); Benedek Ludwig: Nachgelassene Papiere... (Herausgegeben und Biographie verarbeitet von Heinrich Friedjung, Leipzig, 1901).