Kezdőlap

Benedek Pál (Bp., 1908.Bp., 1942. aug. 30.): mérnök. Oklevelét 1931-ben a bp.-i műegy.-en nyerte, ahol rövid ideig tanársegéd volt, majd a vízügyi szolgálatba lépett s részt vett a Körös-völgyi vízgazdálkodási tervek – főleg a békésszentandrási duzzasztómű terveinek – hidrológiai előkészítésében. Hosszabb külföldi tanulmányút után 1937-től az Orsz. Öntözésügyi Hivatal munkatársaként a tiszai duzzasztóművek vízrajzi előtanulmányaival foglalkozott. 1939-től előkészítette a Tarac-völgyi víztároló előtervét, majd megkezdte a Visó-völgyi víztároló tervének kidolgozását. 1941-ben az újonnan szervezett Vízerőügyi Hivatal élére nevezték ki. – F. m. A Hármaskörös középvizeinek természete (Vízü. Közl., 1935. 3. sz.); Hegyvidéki nagyobb vízerőink különös tekintettel a tározásra (Bp., 1942). – Irod. B. P. (Vízü. Közl., 1942. 3-4. sz.)