Kezdőlap

Benedek Sándor (Felsőőr, 1904. ápr. 3.Bp., 1983. jan. 24.): református lelkész, teológiai tanár. A gimn.-ot Felsőlövőn és Pápán végezte, teológiát Pápán (1923-25, 1927), Bécsben (1925-26), Marburgban (1926) és Baselben (1926-27) tanult. 1933-ban a debreceni tudományegy.-en teológiai doktorátust, majd gyakorlati teológiából magántanári fokozatot szerzett. Segédlelkész Erdőcsokonyán és Magyaratádon, ahol 1931-38-ig lelkész. 1938-tól a teológia h., 1939-től r. tanára Pápán. 1953-tól 1966 végéig, nyugalomba vonulásáig Nagydorogon lelkipásztor. Ezután haláláig a Ráday Könyvtár munkatársa. Volt az Orsz. Ref. Lelkész Egyesület és az Országos Református Presbiteri Szövetség titkára. 1947-48-ban szerk. az Új Ösvény c. havilapot. Cikkei, tanulmányai jelentek meg a Kálvinista Szemlében, a Theológiai Szemlében és a Dunántúli Protestáns Lapban. – F. m. Tóth Ferenc gyakorlati teológiája (Debrecen, 1933); Miről prédikált Tóth Ferenc? (Pápa, 1945); A jövő egyháza és annak szolgálata (Pápa, 1946); Milyen legyen a jövő lelkipásztora? (Pápa, 1947); A magyarországi ref. egyház istentiszteletének múltja (Őrisziget, 1971). – Irod. Pataky László: Dr. B. S. 1904-1983. (Ref. Lapja, 1983); Tóth Károly-Benda Kálmán: Utolsó búcsú B. S. professzortól (a Ráday Gyűjt. ÉvkönyveIV-V., 1984-85, Bp., 1986, a Gyökerek és Távlatok c. kötetben is, Bp., 1985).