Kezdőlap

Beniczkyné, Bajza Lenke (Pest, 1839. febr. 7.Bp., 1905. ápr. 2.): írónő, Bajza József leánya. Írásai 1857-től kezdve jelentek meg a korabeli lapokban. 1854-ben házasságot kötött Heckenast Gusztáv könyvkiadóval, akitől később elvált. 1862-ben másodszor is férjhez ment Beniczky Ferenc későbbi Pest vm.-i főispánhoz. Nagyszámú regénye jelent meg; ezek a maguk idejében igen népszerűek voltak. Mesterségesen bonyolított, konfliktusoktól mentes történetekben rajzolta meg a főúri világot. A Petőfi Társ. tagja volt. M. Beszélyek (Pest, 1858); A fátyol titkai (r., Bp., 1884); A vér hatalma (r., Bp., 1886); A gyöngysor (r., Bp., 1888); A házasság titka (r., Bp., 1890). – Irod. Bánhegyi Jób: Magyar nőírók (Bp., 1939); Németh Mária: B. B. L. (Bp., 1943). – Szi. Krúdy Gyula: A tegnapok ködlovagjai (Bp., 1961).