Kezdőlap

Benjamin Károly (Gát, 1897. márc. 3.Bp., 1968. nov. 2.): építész, Ybl-dijas (1958). Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte (1918-24). Ezután az Orsz. Társadalombiztosító Intézet (OTI) alkalmazottjaként számos egészségügyi épületet tervezett, ill. irányította építését, megszervezését. Az egészségügyi építkezésekbe bevont olyan számottevő modern építészeket, mint Molnár Farkas és Gerlóczy Gedeon. Részt vett az OTI Tisza Kálmán (Köztársaság) téri bérházcsoportjának tervezésében. Díjnyertes tervei ismertek a SOPRON Nyugdíjas Otthon és az Orsz. Tisztviselői Betegsegélyzési Alap (OTBA, ma a Kútvölgyi úti Kórház) pályázatán (1933–36). 1945 után is az OTI alkalmazottja maradt. Németh Pállal közösen tervezte és építette a Kőbányai Egészségházat (1948), majd a Fővárosi Tervező Intézet (FŐTI) s végül a Budapesti Városépítési Tervező Intézet (BUVÁTI) ig.-jaként dolgozott 1960-ig. Több szakcikke jelent meg az egészségügyi építkezésekről. – Irod. Dávid Károly: Az OTI építkezései a 3 éves tervben (Új Építészet, 1948); Kultúrház a Magdolnavárosban (Tér és Forma, 1948); (Magy. Építőművészet, 1955. VI.); Major Máté: Építészetünk helyzetéről (Csillag, 1956); Preisich Gábor: B. K. (Magy. Építőművészet, 1969. 1. sz.).