Kezdőlap

Benke István (Kunszentmiklós, 1881. máj. 31.Bp., 1954. jún. 4.): mérnök. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en végezte 1903-ban. Közszolgálatát különböző kerületi államépítészeti hivatalokban és kőbányáknál kezdte. 1920-ban került a Kereskedelemügyi Min. útépítési osztályára. Irányító szerepe volt úthálózatunk kiépítésében és a számozott úthálózati rendszer megvalósításában, valamint a korszerű útjelzések bevezetésében. Emellett számos jelentős útvonal korszerűsítése is a nevéhez fűződik. Mint a kőbányászat szakértője a korszerű és gazdaságos útépítést az útburkoló anyagok bányászatának korszerűsítésével is elő kívánta segíteni. Az út-esztétika – a táj és a mérnöki alkotások esztétikai kapcsolata – kérdéseinek felvetésében nemzetközi viszonylatban is úttörő szerepe volt. A külföldi tapasztalatok figyelemmel kísérése érdekében már az 1930-as évek elején megindította az Útügyi Lapszemle c. dokumentációs kiadványt. A közlekedéspolitika, útépítés, valamint út-esztétika és kőbányászat tárgyköréből számos cikke és tanulmánya jelent meg a különböző szaklapokban. Irod. Magyar műszaki alkotók (Bp., 1964).