Kezdőlap

Benkhard Ágost (Bp., 1910. márc. 2.Bp., 1967. jún. 1.): építész, ~ Ágost festőművész fia. Oklevelét 1932-ben a bp. i műegy en nyerte. 1935-36-ban Hofstädter és Domány építészek irodájában dolgozott; 1936-45 között a honvédség szerződéses tervezője, 1945-47-ben a Fővárosi Postaigazgatóság magasépítési osztályánál működött. 1948-ban negyedmagával (Gábor István, Hilverth Elek, Palotás László) megszervezte az Állami Mélyépítéstudományi és Tervező Intézetet (ÁMTI), hol a magasépítési osztályt vezette. Ennek átszervezése után a KÖZÉPTERV ig.-ja, 1951-ben az Építésügyi Min. főosztályvezetője. 1953-tól az akkor szervezett Építészeti Tanács elnökhelyettese és titkára; a Tanács megszűnte után az UVATERV főépítésze, majd irodavezetője. 1963-tól haláláig a Lakóépülettervező Váll. irodavezetője volt. Élénk építész-közéleti tevékenységet fejtett ki. A baloldali „Új Építészet Köre” egyik alapítója. 1961-64 között a Magyar Építőművészek Szövetségében elnökhelyettesi tisztet töltött be. Városrendezési és építési kérdésekről számos tanulmánya jelent meg. Több villát, családi- és bérházat, középületet (honvédségi épületek, a soproni fedett uszoda stb.) tervezett, s harmadmagával az MSZMP Jászai Mari téri pártházának is tervezője volt.