Kezdőlap

Benkő Dániel (Kézdivásárhely, 1799. jan. 9.Bp., 1883. nov. 19.): mezőgazdasági szakíró, az MTA l. tagja (1859). Nagyenyeden bölcseleti, jogi és teológiai tanulmányokat folytatott. Később Bécsben 3 évig volt orvosnövendék; főleg a kémia, biológia és természettan iránt érdeklődött. 1823-ban mint gazdatiszt gróf Károlyi Lajos tótmegyeri birtokára került, 1838-39-ben a rohonci gazdasági isk.-ban a gazdasági műtan tanára volt. 1840-46 között Esterházy Pál hg. uradalmainak felügyelője, azután több gazdaság irányítója volt. A Magyar Gazdában (1848 előtt), a Gazdasági Lapokban (1854-74), a Falusi Gazdában (1858 előtt) jelentek meg cikkei. – M. Mezei gazdaság könyve (Stephens Henry munkája alapján Korizmics Lászlóval és Morócz Istvánnal I-VI. Pest, 1855-68, az MTA nagyjutalmát nyerte el); A növények táplálkozásáról gazdászati szempontból (Pest, 1861, MTA székfoglaló); Szőlőművelés és gazdasági üzlettan (kézirat). – Irod. Galgóczy Károly: Az Orsz. Gazd. Egyes. emlékkve (IV., Bp., 1884).