Kezdőlap

Benkő István (Rákospalota, 1889. máj. 15.Bp., 1959. júl. 4.): egyházi író, szerkesztő. A bp.-i Ref. Theológiai Ak.-n, majd Skóciában tanult. Hazatérve a Magy. Evangéliumi Keresztyén Diákszövetségben működött. 1914-től haláláig rákospalotai lelkész. Megszervezte a Pest környéki egyházmegyét, melynek 1938-tól 1955-ig esperese volt. Tevékenyen részt vett városi, társadalmi testületek munkájában. Halála után a Hazafias Népfront aranyéremmel tüntette ki. Megszervezte a Ref. Gyülekezeti Munkások közösségét, egyik alapítója volt a Sylvester Nyomdának és a Református Híradó c. lapnak, társszerk.-je a Diákvilág c. lapnak. – F. m. A gyermekkeresztség (Bp., 1923); Mondottam ember (bibliai dolgozatok, Bp., é. n.).