Kezdőlap

Benkő József (Bardócz, 1740. dec. 20.Középajta, 1814. dec. 28.): történetíró, flórakutató, ref. lelkész. Teológiai tanulmányait Nagyenyeden végezte. 1767-ben Középajtán lett apja utódaként lelkész. Itt botanikus kertet létesített. Miután bejárta Erdély nagy részét, Flora Transsilvanica címmel összefoglaló művet írt, amely azonban kéziratban maradt és elkallódott. 1787-89-ben a székelyudvarhelyi kollégium hittudományi tanára; állásáról lemondatták. Középajtára vonult vissza. 1791-99 között – Gyarmati Sámuellel együtt – Erdély iparosítása érdekében fejtett ki lelkes tevékenységet. 1805-től haláláig gyógyfüvek árusításából élt. Elsősorban orvosbotanikus volt. Érdeme, hogy elsőnek ismertette Linné rendszerét m. nyelven és a növényeket nálunk először jelölte kettős névvel. Fáradhatatlan történetkutató volt. Ő adta ki először Bethlen Farkas Históriáját (Nagyszeben, 1782-93). Transsilvania c. munkája a legjobb Erdélyt ismertető művek közé tartozik. Számos történelmi munkája, forrásgyűjteménye, botanikai tanulmánya kéziratban maradt. – F. m. Transsilvania, sive Magnus Transsilvaniae Principatus (I-IL, Vindobonae, 1777-78); Milkovia, sive antiqui episcopatus Milkoviensis ... (I-II. Vindobonae, 1781); Imago inclytae in Transsilvania nationis siculicae historico-politica (Kolozsvár, 1791); Dietae sive rectius comitia Transsilvanica (Nagyszeben-Kolozsvár, 1791). – Irod. Mikó Imre: B. J. élete és munkái (Pest, 1867); Allodiatoris Irma: B. J. (Élővilág, 1964. 2. sz.)