Kezdőlap

Benyovszky Móric Ágost, gróf (Verbó, 1741Madagaszkár, 1786. máj. 23.): híres utazó, emlékiratíró. Katonának nevelkedett, de 1758-ban kilépett a császári hadseregből és litvániai birtokán telepedett le. 1767-ben részt vett a királyellenes lengyel nemesi mozgalomban, orosz fogságba került és 1770-ben Kamcsatkába száműzték. 1771. máj. 11-én megszökött és az Aleuti-szigetek, Alaszka s Japán partjai mentén végighajózva, 1771. szept. végére eljutott a D-kínai Macaóba. További útja során érintette az akkor még független Madagaszkárt, ahol utóbb 1774-ben a francia kormány megbízásából megalapította a Louisbourg nevű telepet. A bennszülött lakosság 1776-ban királyává választotta, de a szomszédos Isle de France kormányzójának vádaskodása miatt kedvét vesztve lemondott kormányzói tisztéről. Rövid időre hazatért Mo.-ra, de miután Bécsből hiába várta kereskedelmi tervei támogatását, Amerikába hajózott és amerikai kereskedők megbízásából visszatért Madagaszkárra. Isle de France kormányzója csapatot küldött ellene, s a franciákkal vívott ütközetben vesztette életét. Kalandjait emlékirataiban örökítette meg. Grófi címet kapott. – M. Memoirs and travels of Mauritius Augustus count de B. (London, 1790; az eredeti francia nyelvű kéziratból Nicholson adta ki); B. M. gróf életrajza, saját emlékiratai és útleírásai (ford. Jókai Mór, Bp., 1888). – Irod. Halász Gyula: Öt világrész magyar vándorai (Bp., 1936); Szalatnai Rezső: B. M. (Élet és Tud., 1957. 7. sz.) – Szi. Gvadányi József: Rontó Pálnak egy magyar lovas közkatonának és gróf B. Móritznak életek... (Pozsony, 1793); Kotzebue: Gr. B. M. vagy a Kamtsatkai összeesküvés (m. fordítás, Kassa, 1835); Gaál József: Gróf B. M. élete és viszontagságai (Pest, 1857); Jókai Mór: Gróf B. M. életrajza (Bp., 1891); Rónaszegi Miklós: A nagy játszma (r., Bp., 1955)