Kezdőlap

Beöthy László (Komárom, 1826. máj. 1.Pest, 1857. máj. 20.): humorista, regényíró. Jogot végzett, a szabadságharc idején hadbíró-főhadnagy, utána színész. 1851-től az irodalomnak élt Pesten. – M. Beszélyek (Pest, 1855); Válogatott műveí (kiadta B. Zsigmond, életrajzzal, I-III, Pest, 1859). – Irod. Gedeon Endre: B. L. élete és művei (Bp., 1907).