Kezdőlap

Beöthy Zsigmond (Komárom, 1819. febr. 17.Komárom, 1896, jan. 29.): költő, író, jogtudós. ~ Zsolt irodalomtörténész apja. 1840-től Komárom vm.-i aljegyző, 1845-től szolgabíró. 1848-49-ben közoktatási min.-i titkár, a szabadságharc után Komáromban ügyvéd. 1862-ben Pestre költözött és a törvényszéknél nyert alkalmazást. 1883-88-ban táblai tanácselnök. 1861-től ogy.-i képviselő, 1888-ban a főrendiház tagja lett. 1834-től haláláig sok verse, elbeszélése, politikai cikke jelent meg a különböző lapokban. Írt elbeszéléseket gyermekek számára (Koszorú. Pozsony, 1837), Elemi magyar közjog (1846) c, munkája az első m. nyelvű jogtudományi művek egyike. Zeneszerzéssel is foglalkozott. – M. Követválasztás (vígjáték, Pápa, 1844); Összes költeményei (Pest, 1851); Beszélyei (Pest, 1855). – Irod. Emléklapok. B. Zs. félszáz írói működésének ... ünnepélyéről (Bp., 1884).