Kezdőlap

Berda Ernő (Bp., 1914. júl. 18.Bp., 1961, jan. 14.): festő. Fényképészinaskodás után 1931-től 1933-ig Szőnyi festőisk.-jában, majd 1933-35 között a Képzőművészeti Főisk.-n tanult, tanulmányait azonban anyagi okokból nem fejezhette be. 1935-ben műszaki rajzolóként dolgozott. Katonai szolgálat után 1939-ben leszerelt, de csakhamar súlyosan megbetegedett. Megalakulásától tagja lett a Szocialista Képzőművészek Csoportjának, 1934-től a Kommunista Párt tagjaként részt vett a kommunista képzőművészek mozgalmi és művészi tevékenységében. 1933-ban a Szinyei Társ. díját kapta, 1945-ben Rezesműhely c. képével elnyerte a Művészeti Tanács nagydíját. 19848-50 között a vasutas képzőművészeti szabadisk.-n tanított. 1948-ban az úttörővasút állomásépületének falképeit festette. 1955-ben gyűjteményes kiállítása volt a Fényes Adolf Teremben. Egyre súlyosbodó betegsége mindinkább gátolta a munkában. Műveinek formanyelve rokon volt a mexikói neorealizmuséval. – Irod. Németh Lajos: A Szocialista Képzőművészek Csoportjának története (A Magy. Műv. tört. Munkaközösség Évk., 1952).