Kezdőlap

Bereck György; Briccius (Vízakna, 1670 körülKolozsvár, 1720. aug.): Kolozsvár szenátora, majd főbírája, orvos. Nagyenyeden, Odera-Frankfurtban, Leydenben és Franekerben tanult, ahol 1695-ben doktorrá avatták. 1698-ban tért vissza Kolozsvárra. Az 1693-1717. évekről szóló naplóját Szabó Károly és Szilágyi Sándor adta ki nyomtatásban (Tört. Emlékek, II„ Pest, 1860). – M. De peripneumonia (Franciao., 1695); De colica (Franciao., 1695).