Kezdőlap

Berecz Antal (Boldog, 1836. aug. 16.Bp., 1908. szept. 14.): pedagógus, földrajz-és természettudós. 1853-ban a piarista rendbe lépett, 1860-tól a rend lévai, kolozsvári és pesti gimn.-ában tanított. 1871-ben kilépett a rendből. 1894-ben a mo.-i felső leányiskolák főfelügyelőjévé nevezték ki. Pedagógiai munkássága mellett természettudományos tevékenységet is folytatott. Alapítója és szerk.-e volt a Természet c. folyóiratnak (1868-1878), amely a természettudományok népszerűsítését szolgálta, titkára volt a Természettudományi Társ.-nak és 1872-ben néhány társával (Vámbéry Ármin, Xantus János, Hunfalvy János stb.) megalapította a Magyar Földrajzi Társ.-ot, annak első főtitkára és a Földrajzi Közlemények első szerk.-je lett (1872-1904). – M. A mennyiségtani földrajz elemei (Bp., 1868); Az ó- és az újvilág összehasonlítása (Bp., 1884); A csillagászati földrajz elemei (Bp., 1886). – Irod. Farkasfalvi Imre: B. A. Emlékezete (Földr. Közl., 1909. 10. füz.).