Kezdőlap

Bereczky Albert (Bp., 1893. aug. 10.Bp., 1966. júl. 4.): ref. püspök. Bp.-en, Pápán és Bázelben folytatta teológiai tanulmányait. Hazatérve előbb vidéken volt lelkipásztor, majd 1930-tól bp.-i lelkész. 1938-tól megszervezte az üldözötteket mentő szolgálatot, prédikációiban is síkraszállt az elkövetett jogtalanságok orvoslása érdekében. A felszabadulás után rövid ideig a vallás- és közoktatásügyi min.-ban államtitkár. Sokat fáradozott az egyház és az állam közötti megegyezés érdekében. 1948-58-ban a Duna melléki Református Egyházkerület püspöke. Vezetője volt a ref. konventnek és zsinatnak. Szerk. a Református Figyelő (1928-tól) és a Hálaadás c. egyházi lapokat. Mint püspök az egyházi békemozgalom vezető személyisége lett. Az Orsz. Béketanács és a Hazafias Népfront elnökségének tagja volt.