Kezdőlap

Beregszászi Nagy Pál (Debrecen, 1790. nov. 21.Debrecen, 1865. aug. 5.): mérnök, városi építészeti felügyelő, rajztanár. A pesti Mérnöki Intézetben nyert oklevelet 1814-ben. 1814-1819 között az ország különböző részeiben dolgozott mint építész. 1819-ben a Helytartótanács a debreceni főisk.-hoz a rajzolás és építészet tanárává nevezte ki; 1833-tól nyugalomba vonulásáig, 1858-ig az építkezésekre felügyelő bizottság tagja. Mintegy kétszáz építészeti tervrajza maradt fenn. Jelentős szakirodalmi munkássága az építészet, műszaki rajz, rajz és távlattan kérdéseivel foglalkozik. Tankönyveit maga illusztrálta rézmetszetekkel s elkészítette Csokonai Vitéz Mihály Síremléktervét. Jelentős volt mint grafikus is. – F. m. Az építés tudománya (Debrecen, L, 1819; II. 1825; III. 1846; IV. 1863). Irod. Balogh István: B. P. és a debreceni rajziskola 1819-56. (Műv, tört. Ért. 1960.)