Kezdőlap

Beretzky György (Zilah, 1807Krasznamihályfalva, 1876): jogász, alispán. Tanult Zilahon, Kolozsvárott, Marosvásárhelyt. A partiumi reformnemzedék egyik neves képviselője. Előbb csak a saját birtokán gazdálkodott, majd Wesselényi Ferenc jószágig.-ja is lett. 1848 őszén megszervezte Közép-Szolnok vm. védelmét. Ezután a 31. honvéd zászlóaljat toborozta, az 1848-49. évi szabadságharcot végigküzdötte. 1861-ben Közép-Szolnok vm. alispánja lett, de még abban az évben lemondott tisztségéről. Ezután csak gazdaságának élt. Fiatal korában Hunyadi János eredetéről írt értekezést. Jórészt kéziratban maradt visszaemlékezései érdekesek. -M. B. Gy. Emlékiratából (Zilah, 1913).