Kezdőlap

Berey Géza (Szatmárnémeti, 1908. jan. 17.Bp., 1982. aug. 20.): újságíró. Csányi Piroska újságíró férje. A szatmári Szamos, majd Szatmári Ujság, az Aradi Közlöny, a Brassói Lapok, a Független Újság és a kolozsvári Keleti Újság munkatársa volt. 1930-31-ben szerk. a Nagykároly és Vidéke, 1931-ben a Szamos, 1932-ben a Mai Nap c. lapokat. A román bíróságok sajtóvétség címén háromszor elítélték. 1938-ban Mo.-ra költözött és a szegedi Délmagyarország munkatársa lett, 1943-44-ben főszerk.-je és laptulajdonosa. A német megszállás (1944. márc. 19.) után letartóztatták, internálták, majd Dachauba hurcolták. 1945 után ismét újságíróként tevékenykedett. 1939-ben fordításában mutatta be a szatmári színház Gheorghe Ciprianu Ember meg a gebéje c. avantgárd színművét. – F. m. Amerika (riportr., Szatmár, 1933); Erdélyi monográfia (szerk. Várady Aladárral, Szatmár, 1935); Néhány szó az újságírásról (tan. Szatmár, 1936); A magyar újságírás Erdélyben 1919-1939 (Szeged, 1940); Hitler-Allée (emlékezések, Bp., 1979)