Kezdőlap

Bergmann Vilmos (Sopron, 1876. márc. 6.Sopron, 1937. dec. 13.): gépészmérnök. Oklevelét a bp.-i műegy.-en nyerte. Néhány évig az újpesti Magyar Pamutiparnál működött, majd a reutlingeni textil-szakisk.-t látogatta. 1907-ben a késmárki állami szövőiparisk.-ba került tanárnak. Az I. világháború után a csehszlovákiai Aschban lett textilisk.-i tanár. 1924-ben a Bp.-en létesített állami textilisk. vezetésére kérték fel, amelynek kifejlesztése körül nagy érdemei vannak. 1937-ben nyugdíjba vonult. Szakirodalmi működése során a textiliparral és fejlődésével, a szőnyegekkel és ezek készítésével foglalkozott. – M. A textilipar nyersanyagai (Bp., 1928); A szövés technológiája (Bp., 1935).