Kezdőlap

Beriszló Péter (Trau, 1475Korenica, 1520. máj. 20.): bán és püspök. Rokonainak segítségével került Mo.-ra Váradi Péterhez. 1501-től 1512-ig kalocsai kanonok volt. 1502-től 1507-ig prépost és kir. titkár; eleinte Bakócz Tamás híve volt, de a Velence-ellenes bosnyák ~ hamarosan ellentétbe került Bakóczcal. Pályája első felében Rómán kívül járt Velencében (1504), Francia- és Lengyelo.-ban, szoros kapcsolatot tartott fenn Miksa császárral, akitől a török elleni harcban segítséget várt. 1512-től veszprémi püspök, 1513-tól horvát-szlavón-dalmát bán, zenggi kapitány és kincstartó volt haláláig. 1513. aug. 25-én Dubicánál nagy győzelmet aratott a betörő törökökön, s ettől kezdve minden erejét a török elleni harcra összpontosította. A törökkel harcolva esett el, a kortársak véleménye szerint vele sírba szállt az egyetlen férfi, aki Nándorfehérvárt megvédhette volna. – Irod., Első életrajzát Marnavich Tomkó János írta meg a 16. sz. derekán „Vita Petri Berislavi Bosnensis...” címmel (Monum. Hung. Hist. Script. III, Pest, 1875); Kubinyi András: B. P. és budai szereplése (Bp. Régiségei, 1962).