Kezdőlap

Berkes Kálmán (Bp., 1909. júl. 25.Bp., 1969. ápr. 3.): klarinétművész, zenetanár. A bp.-i tudományegy.-en államtudományi doktorátust (1934), a Zeneak.-n végbizonyítványt szerzett. Először a bp.-i cisztercita gimn.-ban, majd a Budai Zeneak.-n tanított. 1945 után a fővárosban szimfonikus zenekart szervezett, közben ő volt az első, aki a Zeneak.-n fúvós szakon tanári oklevelet szerzett (1949). 1947-től Kecskeméten, 1950-től Cegléden, Székesfehérvárott, majd Bp.-en tanított. Számos régi kéziratot tárt fel (pl. Krommer-Kramař műveit). Évtizedeken át a Berkes-kamaraegyüttes vezetője volt. Klarinétiskola c. tankönyve (Balassa Györggyel, 1951) húsz kiadást ért meg. – Irod. Pernye András: B. K. (Muzsika, 1969. 6. sz.).