Kezdőlap

Berkeszi István (Berkesz, 1853, dec. 6.Temesvár, 1922. ápr. 3.): tanár, történész. Az egy.-et Bp.-en végezte. Ezután 5 évig br. Radvánszky Béla magántitkára volt. 1884-től fehértemplomi, 1885-től bp.-i gimn. tanár. 1888-tól a temesvári állami főreálisk. tanára, majd 1911-től ig.-ja. Vezetője volt a városi múz.-nak. 1892-től a Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat titkára. A szakfolyóiratokban és önállóan számos történelmi – Temes megye, valamint Temesvár múltjával foglalkozó helytörténeti tanulmánya jelent meg. F. m. A gróf Haller fiúk iskoláztatása a XVIII. sz.-ban (Bp., 1883); Gróf Hoffmannsegg utazása Magyarországon 1793-94-ben (Németből fordította és bevezette, Bp., 1887); A temesvári könyvnyomdászat és hírlapirodalom története (Temesvár, 1900).