Kezdőlap

Berkó István (Ipolyság, 1880. máj. 15.Bp., 1958): vezérőrnagy, hadtörténész. A Ludovika Akad.-a 1901-ben avatták hadnaggyá. Csapattisztként szolgált. Részt vett az I. világháborúban, súlyosan sebesült. Hadtörténelem tanárjelölt volt századosként. A Magyar Katonai Szemle szerk.-je, hadtörténeti munkák társszerzője (A magyar katona, 1933; A magyar gyalogság, 1938). Az MTA Hadtörténti Bizottságának meghívott tagja. Anekdotikus történeteket is gyűjtött (Egyezer hadtörténeti apróság, 1925.)-M. A feldunai hadtest visszavonulásának és az 1849. évi tavaszi hadjáratnak története (Bp., 1925); A magyarság a régi hadseregben (Bp., 1927); Az 1848/49, évi magyar szabadságharc olasz légiója (Bp., 1929); A magyar kir. honvédség története 1868-1918 (Suhay Imrével, Bp., 1929); Magyar önkéntes csapatok az 1859. évi háborúban (Pécs, 1930). – Irod. A magyar gyalogság (szerk. Reé László, Bp., 1938).