Kezdőlap

Berkovits Ilona (Bp., 1904. márc. 26.Bp., 1986. jan. 12.): művészettörténész, a művészettörténeti tudomány doktora (1962), Tolnai Gábor irodalomtörténész felesége. A Pázmány Péter Tudományegy.-en Gerevich Tibor tanítványként doktorált (1926). Francia- és németo.-i könyvtárakban, majd Rómában tanulmányozta a kódexek miniatúrafestészetét. A bp.-i Egyetemi Könyvtár Dante-kódexének feldolgozásával kezdte meg a mo.-i kódexfestészet tanulmányozását 1928-ban, és a Magyar kódexek a XI-XVI. században c. művében foglalta össze 1965-ben. Legnagyobb szabású munkájában Zichy Mihály életművéről első ízben nyújtott átfogó képet, igényes és árnyalt jellemzést. Tanulmányai a Művészettörténeti Értesítőben, a Magyar Tudományban, a Magyar Grafikában jelentek meg. A Magyar Könyvszemle tudományos munkatársavolt, 1938-39-ben az OSZK-ban szerk. titkári minőségben vett részt a folyóirat szerkesztésében. Művei olasz, orosz, német, francia és lengyel nyelven is megjelentek. M. A budapesti Egyetemi Könyvtár Dante kódexe (Bp., 1928); A budapesti Egyetemi Könyvtár festett kéziratainak egy csoportja (Bp., 1932); A budapesti Egyetemi Könyvtár Albucasis kódexe (Bp., 1937); A pécsi püspöki könyvtár festett kéziratai és ősnyomtatványai (Bp., 1937); A Képes Krónika és Szent Istvánt ábrázoló miniatúra (Bp., 1938); Az esztergomi Ulászló graduale (Bp., 1941); A Kassai-graduale és a XVI. századi kassai festészet (Bp., 1942); A magyar miniatúra festészet kezdetei. Az Árpádkor (Bp., 1942); Kolostori kódexfestészetünk a XIV. században (Bp., 1943); Egy Korvina miniatúra (Bp., 1959); Zichy Mihály Madách illusztrációi (Bp., 1963); Zichy Mihály élete és munkássága (Bp., 1964); Magyar kódexek a XI-XVI. században (Bp., 1965); Luca Signorelli (Bp., 1983). – Irod. Soltész Zoltánné: B. I. (Magy. Könyvszle, 1986. 4. sz.).