Kezdőlap

Bermann Miksa (Győr, 1861. nov. 1.Bp., 1925. aug. 2.): gépészmérnök. A bp.-i műegy.-en végzett tanulmányai után 1892-től a MÁV északi főműhelyének osztályvezetője, 1910-től főnökhelyettese, 1912-ben főnöke. Később a laboratóriumi anyagvizsgálat vezetője lett. Új eljárást dolgozott ki a különböző acélfajták gyors felismerésére. Az edzés és hegesztés problémáival is foglalkozott. – M. Az edzésről (Bp., 1906); A vasanyag felismerése szikrapróba alapján (A Magy. Mérnök- és Építész Egyl. Közl., 1908); A szikrapróba elmélete és gyakorlati alkalmazása (Anyagvizsgálók Közl., 1915); A tökéletes hegesztés (Bp.; 1922). – Irod. Bermann-féle szikrapróba (Bány. és koh. L. 1933)